Platinum Centre of the Year

                                   

IML galardonado en los ‘2015 Platinum Examination Centre of the Year’ en la categoría “Crecimiento Excepcional”

http://noticiascambridgeenglish.org/2015/10/01/tres-centros-examinadores...